22 Kasım 2018 İrfan Güler
Seferadlara İspanyol Vatandaşlığı Veren Yasanın Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı Bilindiği üzere, 1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile İspanyol Hükümeti dünyadaki tüm Sefarad Yahudilerine İspanyol vatandaşlığını iade etmeye başladı. Bu yasa üç yıllıktı ve 31.09.2018 tarihinde bitiyordu ancak İspanyol Adalet Bakanlığı yasada mevcut olan gerektiğinde bir yıl daha uzatır hükmünü işleterek, anılan yasanın süresini 1 yıl daha uzattı. Bu durumda anılan yasa 31.09.2019 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Yasa temel olarak iki şartın varlığını arıyor: 1. Başvuranın Sefarad orijinli olduğunun kanıtlanması. 2. Başvuranın İspanya ile