22 Kasım 2018 İrfan Güler
İspanya'da Golden Visa (Altın Vize) Programı Bir oturma izni edinmek, yabancı yatırımcılar için bir zorunluluk ve de çoğu insan için konsolosluklara ve göçmenlik yetkili mercilerine birçok ziyareti de içeren zorlu bir süreçtir. Ancak, İspanyol Hükümeti bu izni almak için kalifiye yatırımcılara basit ve de etkili bir yol sunmaktadır: Golden Visa Programı. Neden İspanya? Yüksek yaşam kalitesi İspanya düzenli olarak en kaliteli yaşam standartlarına sahip ülkeler listesinde yer almaktadır. Yatırımcılar için bir platform Portekiz'le birlikte Avrupa'nın en güneybatı ucunda bulunarak, Afrika ve Amerika'ya kolay erişim
22 Kasım 2018 İrfan Güler
Seferadlara İspanyol Vatandaşlığı Veren Yasanın Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı Bilindiği üzere, 1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile İspanyol Hükümeti dünyadaki tüm Sefarad Yahudilerine İspanyol vatandaşlığını iade etmeye başladı. Bu yasa üç yıllıktı ve 31.09.2018 tarihinde bitiyordu ancak İspanyol Adalet Bakanlığı yasada mevcut olan gerektiğinde bir yıl daha uzatır hükmünü işleterek, anılan yasanın süresini 1 yıl daha uzattı. Bu durumda anılan yasa 31.09.2019 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. Yasa temel olarak iki şartın varlığını arıyor: 1. Başvuranın Sefarad orijinli olduğunun kanıtlanması. 2. Başvuranın İspanya ile