Sefaradlar

Sefaradlar

22 Kasım 2018 İrfan Güler

Seferadlara İspanyol Vatandaşlığı Veren Yasanın Süresi Bir Yıl Daha Uzatıldı

Bilindiği üzere, 1 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile İspanyol Hükümeti dünyadaki tüm Sefarad Yahudilerine İspanyol vatandaşlığını iade etmeye başladı. Bu yasa üç yıllıktı ve 31.09.2018 tarihinde bitiyordu ancak İspanyol Adalet Bakanlığı yasada mevcut olan gerektiğinde bir yıl daha uzatır hükmünü işleterek, anılan yasanın süresini 1 yıl daha uzattı. Bu durumda anılan yasa 31.09.2019 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Yasa temel olarak iki şartın varlığını arıyor: 1. Başvuranın Sefarad orijinli olduğunun kanıtlanması. 2. Başvuranın İspanya ile özel bir bağının olduğunun kanıtlanması. Ayrıca yasa 18-70 yaş arası olanlardan ise hem İspanyol dil sınavını (A2 düzeyinde) hem de kültür sınavını geçme şartı arıyor. Her iki sınav da Cervantes Enstitüsü tarafından yapılıyor.

Yasaya göre 18 yaşından küçük çocuklar ile 70 yaşından büyük kişiler yukarıda bahsi geçen her iki sınavdan da muaftırlar. Yani bu kapsama giren kişiler sınava tabi olmadan başvurularını yapabilirler.

Yine yasaya göre; yaşı ne olursa olsun yasa kapsamına giren herkesin ayrı (bireysel) başvuru yapması gerekmektedir. Yani yeni doğmuş bir çocuk olsa bile şayet bu yasadan yararlanması için onun adına da ayrı bir başvuru yapmak gerekmektedir. Burada anne ve/veya babanın İspanyol vatandaşlığını kazanmasında çocuk otomatik olarak yararlanamaz. Yine 18 yaşından küçük çocuğun vatandaşlığı kazanması için anne ve/veya babasının başvurmuş olması zorunluluğu da bulunmamaktadır. Yani anne ve/veya baba hiç başvurmasa dahi çocuk başvurup vatandaşlığı kazanabilir.

Konu hakkında daha fazla bilgi almak için büromuz avukatlarından Av. İrfan Güler ile temasa geçebilirsiniz.