Portekiz'de Altın Vize Programı

Portekiz'de Altın Vize Programı

22 Kasım 2018 İrfan Güler

Portekiz'de Golden Visa (Altın Vize) Programı

Bir oturma izni edinmek, yabancı yatırımcılar için bir zorunluluk ve de çoğu insan için, konsolosluklara ve göçmenlik yetkili mercilerine birçok ziyareti de içeren zorlu bir süreçtir. Ancak Portekiz hükümeti, bu izni almak için kalifiye yatırımcılara basit ve de etkili bir yol sunmaktadır: Golden Visa Programı.

Neden Portekiz?

Yüksek yaşam kalitesi

Portekiz düzenli olarak en kaliteli yaşam standartlarına sahip ülkeler listesinde sıralanmaktadırlar.

Yatırımcılar için bir platform

Avrupa'nın en güneybatı ucunda bulunan Portekiz, Afrika ve Amerika'ya kolay erişim sunmaktadırlar.

Gerçek kişiler için alışılagelmiş olmayan bir yerleşimci vergi rejimi Bireyler, Portekiz'de %20 gibi düşük bir sabit orandan faydalanabilmektedir. Portekiz'de, belli koşullar altında, yurtdışında edinilen gayrimenkul geliri ve emekli maaşları vergiden muaftır.

Dil avantajı Portekizce, dünya genelinde 200 milyon kişi tarafından konuşulmaktadırlar.

Şartlar nelerdir?

Portekiz'de aşağıdaki yatırımlar, altın vize için elverişlidir:

a. Minimum değeri € 500,000 olan bir gayrimenkul almak (ilk € 500,000 ipotekten muaf olmalıdır); b. Minimum € 1 milyon değerinde sermaye yatırımı (bu aynı zamanda hisselere yatırımı da içermektedir); c. En az 10 adet iş olanağı oluşturmak; d. En azından 30 sene önce tamamlanmış olan ya da kentsel yenilenme bölgesinde bulunan ve de yenileştirme işlerinin bedeli € 350,000 olan mülk inşaatı edinimi; e. Kamusal ya da özel kuruluşlar tarafından geliştirilen, ulusal teknolojik ve bilimsel sistemin bir parçası olan bilimsel aktivitelerde kullanılmak üzere en az € 350,000 değerinde sermaye transferi; f. Sanatsal üretime yatırım ya da destek ve kültürel mirasın bakım ya da geri kazanımında kullanılmak üzere, en az € 250,000 değerinde sermaye transferi; g. Küçük ve orta ölçekli girişimlerin kapitalizasyonuna sunulmak üzere, yatırım fonları ya da risk sermayelerinde en az € 500,000 değerinde iştirak biriminin edinimi.

Yukarıda c. ile g. maddeleri arasında kalan maddelerde, yatırımın düşük yoğunluklu bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde, minimum eşik değer, %20 daha az olarak belirlenebilir. Bu bölgeler, her bir kilometrekare başına 100 kişiden daha az nüfusun bulunduğu ya da gayrisafi yurtiçi hâsılanın, ulusal ortalamadan %75 daha düşük olduğu bölgeler olarak tanımlanmaktadırlar.

Golden Visa süresi ne kadardır?

Portekiz'de Golden Visa, başlangıçta bir yıllığına geçerlidir ve ardından 2 yılda bir yenilenmektedir.

Vatandaşlığa başvurabilir miyim?

Portekiz'de altı yıllık bir yaşama süresinin sonunda, mukimler Portekiz vatandaşlığına başvurabilirler.

Tüm bu hususlar ve daha fazla bilgi için almak için Göğüş Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Büromuz işbirliği halinde bulunduğu İspanyol hukuk ofisleriyle birlikte konuyla ilgili her türlü bilgilendirmeyi yapmaktadır.